Esetbejelentő űrlap

  1. Válassza ki a bejelenteni kívánt jogsértés jellegét. Korrupció/megvesztegetés: Más személy tevésben vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartásának kereskedelmi előnyök megszerzése céljából történő befolyásolása valamilyen előny nyújtásával, felkínálásával, ígéretével, elfogadásával vagy közvetítésével. - Aktív megvesztegetés: Vagyoni vagy más jellegű előny felkínálása, ígérete vagy biztosítása más személynek az érintett személy releváns munkaköri kötelezettség-szegésének elérése vagy díjazása érdekében. - Passzív megvesztegetés: Vagyoni vagy más jellegű előny kérése vagy elfogadása valamely meghatározó munkaköri kötelezettség megszegése érdekében, annak ellentételezéseként. -Vállalati bűncselekmény: A kereskedelmi szervezet nem teszi meg a szervezet érdekkörébe tartozó személyek (munkavállaló, igazgató, ügynök vagy alvállalkozó) általi megvesztegetés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. Ajándék/megvendégelés A mások által adott ajándék, illetve szórakozási lehetőség biztosítása és elfogadása akkor elfogadható, ha erre alkalmi jelleggel és a szokásoknak megfelelően kerül sor, az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges és nem haladja meg az Etikai kódexben meghatározott értékhatárt. Amennyiben értéke meghaladja a helyi szinten meghatározott értékhatárt, úgy be kell jelenteni a compliance megbízottnak is. Az ajándékozással, illetve az utazáshoz, szálláshoz, szórakozási lehetőségekhez, vendéglátáshoz és szponzoráláshoz hasonló ösztönzők biztosításával kapcsolatos további rendelkezéseket az Etikai kódexben és a korrupcióellenes irányelvekben találhatja meg. Szervezeti integritást sértő esemény bejelentése: Szervezeti integritást sértő minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, valamint a Tulajdonos és a Társaság vezetői által meghatározott szervezeti célkitűzésektől, értékektől és elvektől, és az azoknak megfelelő működéstől eltér. Nem megfelelő munkahelyi magatartás -Egyenlő esélyek: Minden egyes munkavállalóval azonos módon kell bánni és részükre azonos lehetőségeteket kell biztosítani a munkaviszony minden egyes állomásán, nemre, korra, vallásra, fajra, bőrszínre, szexuális beállítódásra, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra vagy fogyatékosságra tekintet nélkül. -Zéró tolerancia a zaklatással, illetve a bántalmazással szemben: A Puscho Kft. számára elfogadhatatlan a megfélemlítésben, rosszindulatú magatartásban vagy ellenséges munkakörnyezet alakításában megnyilvánuló zaklatás bármely formája. Nem tűrjük a verbális vagy a fizikai bántalmazást. -Alkohol és kábítószer: Munka közben tilos alkoholt vagy kábítószer használni. -Sikkasztás/ lopás / csalás: Minden esetben a Puscho Kft. vagyonvesztésével jár, más szóval károkat okoz a vállalatnak (veszteség), az elkövető vagy kívülálló személy pedig jogalap nélkül gazdagodik. Információkezelés: - A Puscho Kft.-vel kapcsolatos bizalmas információk egyéb üzleti vagy magáncélra semmiféleképpen nem használhatók fel. Az ügyvezetés előzetes hozzájárulása vagy a bizalmas információkra vonatkozó megállapodás, illetve titoktartási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a munkavállalók nem tárhatnak fel bizalmas információkat a Puscho Kft.-hez nem tartozó személyek előtt, a munkavállalók nem tárgyalhatnak ki bizalmas információkat nyilvános helyen, az interneten (pl. Facebook, Instagram), valamint olyan más helyen, ahol kívülállók észrevétlenül megszerezhetik ezeket az információkat. -A Puscho Kft. tiszteletben tartja és védi a szellemi tulajdonhoz kötődő olyan jogokat, mint amilyenek a szerzői jogok, a szabadalmi és az áruvédjegyre vonatkozó jogok, egyúttal azonban elvárja saját jogainak ehhez hasonló védelmét is. A Társaság tulajdonát képezi minden olyan találmány, amit a Puscho Kft.-nél végzett munka során és ennek következtében találtak fel. Be kell tartani a jogi előírásokat. -Büntetőjogi szankciót is vonhat maga után a meg nem engedett adatgyűjtés, az adatkezelő rendszerbe való jogosulatlan adatbevitel, valamint az adatkezelő rendszerben tárolt adatok megsemmisítése vagy rendeltetésétől eltérő célú használata.

  1/3 lépés

  2. lépés

  2. Lépés: Személyes adatok megadása, valamint az anonimitás biztosítása

  Ön döntheti el, hogy bejelentését névtelenül teszi meg, vagy pedig megadja nevét. A bejelentő anonimitását társaságunk biztosítja, amennyiben névtelen szeretne maradni, úgy kattintással jelölje ki a lenti négyzetet. Ilyenkor személyazonosságát nem lehet visszakövetni ehhez a platformhoz. Nevét a megfelelő szöveges mezőkbe írhatja be. Személyes adatait feldolgozzuk, ha ez a Puscho Kft. jogos érdekeinek védelméhez szükséges. További információt az adatvédelemről itt talál. További információt az adatvédelemről itt talál.

  Névtelen szeretne maradni?*

  Igen, szeretnék névtelen maradni. Nem, a bejelentés kivizsgáló személy megismerheti a személyazonosságomat

  Kérjük válasszon. Milyen kapcsolatban áll a szervezettel?

  2/3 lépés

  3. lépés

  Leírás és fájlfeltöltés

  A lehető legrészletesebben írja le a bejelentett jogsértést. Hogyan szerzett tudomást erről a jogsértésről? Jelölje meg azt is, hogy mikor szerzett tudomást a bejelentett jogsértésről. Adja meg a bejelentett jogsértés napját és idejét is akkor, ha ismeri azokat. Nevezze meg a jogsértésben érintett személy(eke)t. Adja meg a lehető legtöbb információt (teljes név, beosztás szerint, amennyiben lehetséges). Kérem térjen ki arra, hogy a vezetés érintett-e? Nevezze meg a jogsértésről tudomással bíró más személyeket, pl. tanúkat (teljes név, beosztás). Érintett-e Ön a jogsértésben? Ha igen, Önnek mi volt a szerepe? Történt-e a jogsértés kapcsán szerződéskötés? Van-e róla tudomása? Bejelentette ezt korábban? Ha igen, mit, mikor és kinek? Milyen intézkedéseket tettek? Próbálta ezt valaki eltitkolni, vagy megpróbálta elvenni a kedvét attól, hogy megossza aggodalmát? Ha igen, kérjük, mondja el, ki és hogyan. Dokumentum feltöltése Vannak-e Önnek bármilyen dokumentumai vagy egyéb bizonyítékai, például képei a bejelentés alátámasztására? Ezen az oldalon tetszés szerinti dokumentumot tölthet fel. Ne felejtse el, hogy a Word vagy PDF dokumentumok sok esetben tartalmazzák készítőjük nevét is. Ha névtelen szeretne maradni, akkor mindenképpen törölje ki a készítőre vonatkozó információkat, ellenkező esetben személyazonosságát vissza lehet követni. A Fájl keresése... pontra kattintva számítógépén könnyedén megkeresheti a feltölteni kívánt fájlt (PDF, Excel, Word, Powerpoint, gif és jpg fájlok). A megfelelő fájl kiválasztását követően nyomja meg a Feltöltés gombot. A feltölthető fájl mérete maximum 4MB lehet.
  Scroll to Top