Tájékoztató a Puscho Kft Társadalmi Felelősségvállalásáról

Cél: a környezet, munkaerő, fair üzleti politika és technikák és a fenntartható beszerzés javítása, az ISO 9001 minőségirányítási rendszer bevezetése.

Intézkedési terv:
 1. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer, annak elsajátítása, és a mindennapi munkában történő használata.

  A rendszer használatával elősegítjük az általunk nyújtott szolgáltatás fázisonkénti nyomonkövethetőségét, dokumentálva a munkafolyamatok pontos ellenőrzését, a megbízóink elégedettség-mérését a cég egyénre szabott formanyomtatványai segítségével. A begyűjtött adatok feldolgozásával és azok kiértékelésével szeretnénk szolgáltatási minőségünket magasabb szintre emelni. Megvalósítás: 2014. első félévében bevezetésre kerül.

 2. Környezetvédelem, környezetünk megóvása, környezetbarát termékek használata, szelektív hulladékgyűjtés,

  A Puscho Kft számára a kezdetektől elsődleges szempont volt, hogy környezetbarát, összetevőit tekintve nem irritatív anyagokkal rendelkező mosószert használjon. Mosószereink göngyölegeit szigorú előírásoknak megfelelően elszállíttatjuk, melyeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelnek. Munkatársainkat környezettudatos viselkedésre ösztönözzük, kiépítettünk szelektív hulladékgyűjtő szigetet, hogy a környezetet terhelő káros anyagokat a lehető legminimálisabbra csökkentsük. Gépparkunk kialakításánál nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan berendezéseket állítsunk munkába, melyek semmiféle, a környezetre káros hatást nem gyakorolnak.

 3. Emberközpontú kapcsolatok kiépítése a munkatársakkal, munkaügyi gyakorlat, emberi jogok

  A Puscho Kft munkatársainak kiválasztásánál nemüket, korukat és etnikai hovatartozásukat tekintve nem tesz különbséget. Fontos szempont számunkra, hogy a munkakörülmények kialakítása emberközpontú, családias, biztonságos és komfortos legyen. A munkavégzéshez szükséges védőfelszereléseket, munkaruházatot, védőitalt térítésmentesen biztosítjuk dolgozóink számára. A védőfelszerelések helyes használatáról és annak fontosságáról rendszeres munka- és balesetvédelmi oktatást tartunk. Dolgozóink évente térítésmentesen orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt, melyeket helyben szervezünk meg. Egészségük védelme, egészségkárosodásuk megelőzése érdekében rendszeresen, évente végeztetünk zaj- és porkibocsátás-mérést. Munkatársaink pihenésére szolgáló szociális helyiségeink kialakítása és azok berendezési és felszerelési tárgyai igényesen biztosítottak. Az adminisztratív munkát végző kollégák számára biztosítottak az ergonomikus munkaeszközök. A számítógépes monitorok alacsony sugárzásúak, szemkímélők. A monitor előtt dolgozók számára biztosítottak az előírás szerinti szünetek. A vezetőség és a munkatársak között a napi kommunikáció biztosított, rendszeresen szervezünk meetingeket, csapatépítő tréningeket.

 4. Beszerzésekhez pályázati kiírások

  A Puscho Kft 2008., 2009. és 2011 években sikeresen lezárult pályázat útján támogatást nyert új, korszerű gépek beszerzésére. Ennek köszönhetően mosodánk kapacitása megnőtt, és kapacitásának növelésével új munkahelyeket tudtunk teremteni. 2013. évben benyújtott pályázatunk sikeres elbírálást nyert, melyet 2014. év első negyedévében valósítunk meg. A pályázat célja szintén a fejlesztésünket szolgálja, melynél a minőségi fejlesztés volt a cél az eddigi mennyiségi kapacitásnöveléssel szemben.

 5. Fair üzleti technikák

  Partnereinkkel a hosszú távú kapcsolat kiépítése az elsődleges célunk, melynek alapja a megbízhatóság, pontosság, precizitás, minőségi szolgáltatás nyújtása, pénzügyi fegyelem betartása. A fennálló vagy kialakuló problémák rövid határidejű megoldására törekszünk. Társaságunk piaci pozícióinak megtartása, versenyképességének és jövedelmezőségének növelése érdekében a vevői igények szerinti szolgáltatásokat kíván nyújtani. Ehhez szükséges, hogy szolgáltatásunk minőségére kiemelt figyelmet fordítsunk, valamennyi munkatársunk a minőségi munka elkötelezettje legyen, és folyamatosan feladatának tekintse munkája minőségének javítását, a minőségbeli problémák feltárását és megoldását.

 6. Korrupcióellenes klauzula

  A Puscho Kft anti-korrupciós szabályoknak való megfelelőségi kötelezettséget vállal, valamint megerősíti, hogy a részére kifizetett összegeket / díjazásokat nem használja fel törvénytelen célokra- beleértve az anti-korrupciós törvényeket sértő célokat is -, úgy mint közvetlen vagy közvetett fizetség vagy mással teljesíttetett fizetség kormányzati tisztviselőnek abból a célból, hogy a Puscho Kft-nek vagy a nevében eljáró személyeknek üzletszerzéshez vagy üzlet megtartásához segítséget nyújtson. A Puscho Kft ezúton nyilatkozik arról, hogy tagja(i), tisztségviselője(i), tulajdonosa(i) és alkalmazottja nem lát el kormányzati tisztviselői tisztséget, nem alkalmaz, más módon nem ad fizetséget, illetve nem ad fizetéssel kapcsolatos ajánlatot bármely kormányzati tisztviselőnek, valamint hogy nem tesz, és mással sem tetet semmilyen, közvetlen vagy közvetett ajánlatot illetve nem teljesít és mással sem teljesíttet semmilyen fizetséget kormányzati tisztviselőnek abból a célból, hogy a Puscho Kft érdekében hatást gyakoroljon egy kormánydöntésre vagy kieszközölje azt, és ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, akinek a személyét, hírnevét és integritását dokumentáltan ne vizsgálta volna meg alaposan; és ezen Megállapodással kapcsolatban nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, aki nem tartja be az anti-korrupciós törvényeket, továbbá az anti-korrupciós törvények be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja erről a Puscho Kft-t. A Puscho Kft írásbeli kérésére 14 napon belül felvilágosítást ad a Puscho Kft számára megállapodásai keretében biztosított fizetségek átvételéről és felhasználásáról. A Puscho Kft azonnali hatállyal felmondhatja megállapodásait abban az esetben, ha a szerződő fél megsérti az anti-korrupciós klauzulában meghatározott rendelkezéseket.

 7. Adományozások

  A Puscho Kft az elmúlt évek során több nemes célt támogatott adományozás formályában. Többek között:

  • 2006. évben a Johnson Diversey Magyarország Kft-vel együttműködve az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt,
  • 2010. óta a Szentendrei Óvodát a szelektíven gyűjtött papírhulladék papírgyűjtésre történő felajánlásával, illetve egyéb, az óvoda környezetét szépítő és a gyermekjátékok uniós beépítésének szakszerű elhelyezését támogatta.
  • 2013. évben a Dunabogdányi Óvodát,
  • 2014. évben a Motomax Motorsport Egyesületet szponzorálta vállalatunk.

Dunabogdány, 2014. január 02.

Molnárné Schoblocher Éva
ügyvezető
Puscho Kft